קטגוריה: אישי

זקני תל אביב לא זוכרים גשם כזה בינואר

אם נרחיב את תחילת ינואר כך שיכלול את ה31 בדצמבר נקבל שבסך הכל בתל אביב היו שמונה ימים רצופים עם גשם משמעותי ולפי התחזית עוד צפוי גשם מחר.

עד עכשיו 2011 מסתמנת כשנה מאוד קשה לאנשים שבאופן אידאולוגי לא מוכנים להשתמש במטריה.