חוק ההסדרים 2007 מא' ועד ת'

כשירות מיוחד לחברי הכנסת שיש להם בעיות קריאה ו/או הבנה (המתנגדים לחוק ההסדרים טוענים שרובם הם כאלו), אני אנסה לתמצת פה את כל סעיפי חוק ההסדרים. כמובן שאני לא משפטן ולכן יתכן בהחלט שאני מפספס פה ושם 'ה' הידיעה שהופכת את משמעות החוק.

ביטוח לאומי

 • החמרת התנאים לקבלת דמי אבטלה לאנשים בגיל בין 25 ל28 והקטנת הזמן בו אנשים בני פחות מ25 יכולים לקבל דמי אבטלה.
 • הצגת תשלום עבור ערעור על החלטות של הביטוח לאומי בתחום הסיעוד (התשלום מוחזר אם הערעור מתקבל)
 • ביטול סטאטוס עבודה מועדפת לתחנות דלק.
 • ביטול חלק מהקיצוץ שנעשה ב2001 בקצבאות הסעד
 • השתתפות בתוכנית שיקומית לא תביא להוצאת אדם (ובכך לשלילת הגימלה) מתוכנית ויסקונסין
 • שר הרווחה מוסמך לקבוע מתי גימלת אבטחת הכנסה של אדם תושפע ממצבם הכלכלי של ילדיו
 • החזקת רכב ישן לא תהיה עילה לשלילת גימלת אבטחת הכנסה
 • גימלת אבטחת הכנסה לא תישלל מקשישים היוצאים את הארץ פחות מארבע פעמים בשנה או לפחות מ44 יום

בריאות

 •  אחיות מוסמכות יוכלו לתת מרשם עבור תרופות הדורשות מרשם, בכפוף להוראות שיקבע שר הבריאות
 • שר הבריאות (במקום ועדת העבודה והרווחה של הכנסת) יוסמך לקבוע מתי עסק רשאי להכין ולמכור תרופות ללא מרשם
 • ביטול חוק הקמת בית חולים באשדוד
 • הגדלת מענקי האשפוז שמעבירה הממשלה למוסד לביטוח לאומי
 • קביעת תקופת התישנות לתביעות לפיצוי בגלל גזזת
 • דיוני הועדה לקביעת זכאות לפיצוי בגלל גזזת יהיו חסויים
 • עדכון תעריפי בתי החולים כלפי קופות החולים (אם אני מבין נכון, הפחתה בתעריף)
 • תוקם ועדה ציבורית שתסדיר את המבנה של קופות החולים כך שיהיו תואמים לדרישות מחברות ציבוריות בישראל (מינוי דירקטורים ועוד)
 • קופות החולים וגופים אחרים במערכת הבריאות לא יוכלו לתבוע אחד את השני עבור החזרים על טיפולים של מבוטחים (כלומר אם אושפזתי ללא אישור, בית חולים לא יוכל לתבוע את קופת החולים שלי עבור החזרי הוצאות הטיפול)
 • תוסר מגבלה על פתיחת מרפאות של קופות חולים בישובים קטנים, כל עוד הן יטפלו גם בתושבים שמבוטחים בקופות חולים שאין להם סניף בישוב

עובדים זרים

 • חקלאים לא יוכלו "ליבא" עובדים זרים אלא רק חברות שיוסמכו לכך בכדי למנוע את התלות המוחלטת של העובד בחקלאי. עובד שירצה להחליף מקום עבודה או חברה, יהיה זכאי לעשות זאת.

קיצוצים בעקבות מלחמת לבנון

 • לא יועדכן סל הקליטה
 • לא יעודכנו פיצויים לחולי גזזת
 • לא תעודכן גימלת נידות
 • ב2008 עידכון הגמלאות יתבצע כאילו שהן עודכנו גם ב2007

גימלאות וקופות גמל

 • תבוטל ההעדפה של אנשי שירותי הביטחון על יתר עובדי המדינה בניכוי קצבה (לא, אין לי ממש מושג על מה מדובר)
 • תיקון חוקי הפנסיה כך שיהיה ברור שהפנסיה תשולם לאדם או לשאריו.

מיסים

 • בעל עסק מפסיד שהפך לשכיר יוכל לקזז את הפסדי העסק מהמיסים שהוא משלם כשכיר
 • העלאת סכום התרומות שמוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר) יכול לקבל (כנראה מאדם או גוף בודד)
 • הוספת יכולת לרשות המיסים לבצע שומה חדשה גם למי שהורשע בעברות מיסים אחרות
 • יותר גמישות לפקיד השומה בתביעת תוספת למקדמות ששולמו
 • פטור ממס על השכרה דירה יעוגן כחוק קבוע (ללא הגבלת זמן)
 • יועלה ההיטל על העסקת עובד זר
 • המס על סיגריות יקבע לפי המחיר הסיטוני שלהן (היום הוא לפי המחיר הקימעונאי)
 • הסדרת פיקוח על מכירת דלק לרשות הפלשתינאית
 • הסדרת דיווח על עתודות המזומנים של חברות הביטוח לפי תקן ifrs-4

גבית מיסים

 • הליכי גביה מהירים יותר כנגד מי שלא משלם אגרות ממשלתיות

תקשורת

 • שר התקשורת יוכל להסמיך מעבדות לנתינת אישורים לתאימות ציודי תקשורת לתקנים הישראלים
 • עבור הקמת תשתית רדיו דיגיטלית שר התקשורת יכול לחייב חברות לספק שירותים לרדיו הדיגיטלי
 • הגדלת הקנס שמשרד התקשורת יכול להטיל על חברות התקשורת

מים

 • שינוי ההטלים על מפיקי המים כך שיתאימו למצב ההידרולוגי של המדינה, היטלים נמוכים על מכסות מסוימות והיטלים גבוהים על חריגה ושאיבה בחורף, בתלות במיקום גיאוגרפי
 • רשויות מקומיות יהיו חיבות להקים תאגידי מים (היום הן רשאיות). מוגדרות הדרישות מהתאגידים האלו
 • רשות מקומית שהקימה חברה למים לא תהיה שותפה באיגוד ערים לעניני מים
 • התאמה של חוקי הסדרים קודמים למצב החדש

הוצאה לפועל

 • איפשור הפרדה אירגונית ופיזית בין לשכות ההוצאה לפועל ובין בתי המשפט
 • שינויים אירגונים בצורת העבודה של ההוצאה לפועל
 • הקלה על הליכי הבאה ומאסר של חייבים
 • הוצאה לפועל יכולה לדרוש מידע על חייב גם עם לא ויתר על סודיות ממקומות שמחויבים לסודיות
 • קביעת שכר טירחה לעורכי דין בתיקים של הוצאה לפועל
 • שר המשפטים רשאי לקבוע אילו דברים אסור לעקל
 • שר המשפטים מוסמך לקבוע הוראות כך שבמקרה של עיקול דירה החייב לא ישאר ללא קורת גג
 • בתיקי מזונות, אחרי עיקול אחד הנובע מחוסר תשלום לא יהיה צורך לעבור את כל תהליך התביעה בשביל לעקל שוב עבור התשלום הבא
 • סנקציות מנהלתיות שונות וחמורות (שלילת רשיון נהיגה למשל) כנגד אנשים המתחמקים מתשלום

שונות

 • הקטנת הפטור מחוקי ההגבלים העסקיים החל על תוצרת חקלאית. הפטור לא יחול על משווקים קימעונאים.
 • ביטול הפטור מחוקי ההגבלים העסקיים על חברות תעופה הפועלות בישראל
 • החל משנת 2009 הגירעון הממשלתי יוגבל ל1% (במקום 3%) מהתמ"ג
 • תקציב המדינה יוכל לגדול עד ל1.7% (במקום 1%) יותר יחסית לשנה הקודמת
 • למרות שני הסעיפים הקודמים ב2007 ו2008 הממשלה תוכל לבזבז עוד קצת ולהיות קצת יותר בגירעון
 • הפרטה של החברה הממשלתית למטבעות או סיפוחה לבנק ישראל
 • קביעת מועדים לדיווח עבור חברות ממשלתיות
 • הסרת חובת הפירסום של צווי פיקוח מחירים
 • גבולות חלקות "פינוי בינוי" יוכלו להשתנות על ידי שר הבינוי בלי צורך באישור הממשלה
 • הקלה בנוהלי פיטורים בשירות המדינה
 • משרד החינוך יהיה רשאי לגבות אגרות עבור בחינות הבגרות (חוק שמסדיר נוהל שבוטל בבג"ץ)
 • הגדרת נפגע פעולת איבה תצומצם לאזרח ישראלי שנפגע בפעולת איבה כנגד מטרה ישראלית
 • שינוי תאריך וסכום של העלאת שכר המינימום
 • פרט לגמלאות הסיעוד שנדונו קודם, גמלאו שקוצצו בשנת 2002 לא יוחזרו גם ב2007
 • ביטול חוק אזורי פיתוח הקובע מי נכלל באיזור פיתוח
 • ביטול חוק הרשויות המקומיות במסגרתו מחויבת הממשלה להעביר כספים במועדים קבועים

תגובה אחת “חוק ההסדרים 2007 מא' ועד ת'”

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים